Zekat i Sadekatu-l-fitr za 2018, odnosno 1439 hidžretsku godinu može se putem blokova uplatiti u našem džematu.

Iznos za Sadekatu-l-fitr po osobi je 10,00€, 15,00€, i 20,00€

Nisab za Zekat je 3.157,00€